Lector de limba română (3 posturi)


Institutul Limbii Române, București
Expiră in 7 zile, 23 ore


Institutul Limbii Române scoate la concurs postul de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor I.L.R. la:

 1. Universitatea din Regensburg, Germania, poziția 23
 2. Universitatea El Manar Tunis, Tunisia, poziția 47
 3. Universitatea Tehnologică, Limassol, Cipru, poziția 56.

Perioada: determinată, începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2022/2023, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, cel mult până la finalul anului universitar 2024/2025.

Descrierea posturilor și a atribuțiilor:

Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii, literaturii, culturii și civilizației românești prin: activități didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea de materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare științifică (participări/organizări de manifestări științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea la alte activități profesionale și culturale în comunitatea academică.

Candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele generale și specifice ale postului pentru care candidează.

Cerințe generale: candidații trebuie să fie cadre didactice, titulare într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată, cu o vechime la catedră de minimum 2 ani.

Cerințe specifice:

Poziția 23, Universitatea din Regensburg, Germania:

 • cunoașterea limbii germane (C1)
 • experiență în predarea limbii române.

Poziția 47, Universitatea El Manar Tunis, Tunisia:

 • masterat în filologie
 • cunoașterea limbii franceze (B2).

Poziția 56, Universitatea Tehnologică, Limassol, Cipru:

 • master în științe umaniste
 • cunoașterea limbii engleze (B2)
 • constituie avantaj cunoștințele de limbă greaGă.

Salariul de încadrare: suma echivalentă salariului corespunzător postului deținut la instituția/unitatea de învățământ unde este titular și plata unei indemnizații în valută, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Calendarul concursului:

 • Proba I – evaluarea dosarelor de concurs:
  • depunerea dosarelor în format tipărit și electronic (CD sau DVD sau stick) la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat – data- limită: 16.12.2022, ora 12.00
  • evaluare și afișare rezultate: 19.12.2022
  • depunerea contestațiilor: 20.12.2022
  • afișarea rezultatelor după contestații: 21.12.2022.
 • Proba a II-a – interviul:
  • susținerea interviului și afișarea rezultatului: 10.01.2023
  • depunerea contestațiilor: 11.01.2023
  • afișarea rezultatelor finale: 12.01.2023.

Concursul se consideră finalizat după desemnarea de către universitate, dintre candidații admiși, a lectorului de limba română.

Afișarea rezultatelor se face pe site-ul www.ilr.ro

Relații suplimentare: Institutul Limbii Române, București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sector 1, CP 012271, telefon 021/3110631, e-mail: resurseumane@ilr.ro.