laborant invatamant gr. 1a


USAMV CLUJ NAPOCA
Expiră in 2023-09-29


Anunt


1 post de laborant învățământ grad IA (S), în ture, 8 ore/zi, pe perioadă nedeterminată
Condiţii specifice de participare la concurs:
– vechime în muncă minim 7 ani ;
– vechime în specialitate minim 7 ani în domeniul de specialitate al postului ;
– studii superioare cu profil veterinar ( medicină veterinară);
. Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a postului laborant înv. grad IA (S), în ture, 8 ore/zi, pe perioadă nedeterminată,8 h/zi la Disciplina de Chirurgie și ATI, Departamentul III Facultatea de Medicină Veterinară a USAMV Cluj Napoca.
Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora Sala
1. Data limită de depunere a dosarelor 29.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN

2.
Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 04.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 05.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

3. Probă scrisă 06.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 09.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 10.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 11.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

4. Interviu
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la interviu 13.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 16.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 17.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
5. Afișarea rezultatelor finale 18.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
*Locul de desfășurare a concursului la clădirea Rectorat USAMV CN, str. Calea Mănăștur nr. 3-5, Cluj- Napoca

Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5, Parter), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.