Kinetoterapeut debutant 1 post, Asistent medical debutant 3 posturi, Muncitor necalificat 1 post și Băieș 1 post


Spitalul de Recuperare Brădet, județul Argeș
Anuntul a expirat


Anunt
Bibliografie si tematica

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fișei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcția vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform ștatului de funcții.

Pentru funcția de asistent medical debutant specialitatea BFT și asistent medical debutant BFT – masaj  :

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare ;

diplomă de bacalaureat ;

certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.  însoțit de avizul de exercitare a profesiei în termen;

adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR potrivit hotărâre nr.35/2015 a O.A.M.G.M.A.M.R. ;

poliță asigurare de răspundere civilă profesională în termen ;

nu sunt necesare condiții de vechime.

Pentru kinetoterapeut debutant :

diplomă de licență în domeniu

autorizația de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților și Avizul anual al autorizației de liberă practică

pentru postul de kinetoterapeut debutant nu sunt necesare condiții de vechime .

asigurare malpraxis

Pentru postul de muncitor necalificat I :

absolvent studii generale ( minim 8 clase )

nu sunt necesare condiții de vechime .

             Pentru postul de băieș :

absolvent studii generale ( minim 8 clase )

nu sunt necesare condiții de vechime .

Lasă un răspuns