Kinetoterapeut


UNITATEA MEDICO-SOCIALA OCNA MURES
Anuntul a expirat


Anunt


1 post kinetoterapeut debutant cu norma intreaga, perioada determinata. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii superioare, autorizație de liberă practică, vechime – nu e cazul. Data publicarii anuntului 15.09.2023, constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor 14.09.2023, depunere dosare in perioada 15.09.2023 – 22.09.2023, selectia dosarelor 25.09.2023, rezultatul selectiei dosarelor 26.09.2023, depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor 27.09.2023, analiza contestatiilor 28.09.2023, afisarea rezultatelor la contestatii 28.09.2023, sustinerea probei scrise 02.10.2023, notarea probei scrise 03.10.2023, afisarea rezultatelor probei scrise in mxim o zi, depunerea contestatiilor pentru proba scris in cel mult o zi de la data afisarii rezultatelor, proba interviu in termen de maxim 4 zile lucratoare, notarea probei interviu se face in maxim o zi de la finalizarea probei, afisarea rezultatului probei interviu in maxim o zi lucratoare, depunerea contestatiilor probei interviu in termen de cel mult o zi, analiza contestatiilor in termen de maxim o zi, afisarea rezultatului la contestatii imediat dupa solutionare, afisarea rezultatelor finale in termen de o zi.
UNITATEA MEDICO-SOCIALA OCNA MURES, email msocnamures@yahoo.com telefon 0258870441
Str. Axente Sever nr. 43A etaj IV