instructor de educație


Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva”, Iași
Anuntul a expirat


Anunt


Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva”, cu sediul în localitatea Iaşi, str. Teodor Codrescu nr. 6, judeţul Iaşi, organizează în data de 06.10.2023, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, de instructor de educație, studii medii, la Compartimentul de Asistență Socială și Recuperare din cadrul Căminului de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” Iași.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă minim 3 ani;
– abilități de comunicare cu persoanele vârstnice.
Calendarul de desfășurare a concursului:
– Selecția dosarelor – în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– Proba scrisă – în data de 06.10.2023, ora 9.00;
– Proba de interviu se susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Locul desfășurării concursului va fi la sediul Căminului de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” Iași, str. Teodor Codrescu nr. 6, Sala multifuncțională.
Relații suplimentare detaliate privind bibliografia și conținutul dosarului de concurs le puteți obține pe site-ul Direcției de Asistență Socială Iași, la secțiunea Anunțuri de angajare și la telefoanele de contact : 0232214800, 0784235721, adresă de email : camin_pensionari@yahoo.com