INSTALATOR


Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Argeş
Anuntul a expirat


Anunt


Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Argeş organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR NECALIFICAT, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022
– 1 post instalator , pe durată determinată, cu normă întreagă
Condiții specifice de participare la concurs:
– studii de specialitate
– vechime în muncă : minim 7 ani
Concursul se va desfășura la sediul Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Argeş, din com. Bradu,Loc.Geamana, Str. Principala, Nr. 31, Jud.Arges, după următorul calendar:
– publicare anunț : 07.09.2023
– 21.09.2023, ora 13,00 – data limită depunere dosare înscriere
-26.09.2023, ora 13,00 rezultatul selectării dosarelor şi depunere contestaţii
pâna în data de 27.09.2023, ora 13,00;
-28.09.2023, ora 13,00 soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi, cu privire la selecţia dosarelor
-29.09.2023, ora 12.00 proba practică
-02.10.2023, ora 13,00 rezultatul probei practice şi depunere contestaţii
până în data de 03.10.2023, ora 13,00
-04.10.2023, ora 13,00 soluționare contestaţii la proba practică
-05.10.2023, ora 12.00 proba de interviu
-06.10.2023, ora 13,00 rezultatul probei de interviu şi depunere contestaţii pâna la data de 09.10.2023, ora 13,00
-10.10.2023, ora 13,00 soluționare contestaţii la proba de interviu si rezultatul final al concursului.
Relații suplimentare se pot obține la: Biroul Resurse Umane, telefon 0348/412811 , / pe site-ul www.radpparges.ro ; persoană de contact Stîngă Daniela.