inspector specialitate(resp mediu) – grad profesioNAL LL


Primaria Comunei chiuiesti
Anuntul a expirat


Anunt


Primaria Comunei Chiuiesti cu sediul în Chiuiesti, str. Principală nr. 150, judetul Cluj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: inspector de specialitate(resp mediu) grad profesional II, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei, tel: 0768/ 761649, persoană de contact Sfechis Irina , email: primariachiuiesti@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
Cunoştinţe de operare pe calculator: – nivel mediu
Absolvent curs/dovadă înscriere curs în domeniul „mediu‟

Bibliografie şi tematică:
1. Constituția României, republicată cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale.
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Partea a VI-a Titlul I și Titlul II.
3. O.U.G nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Integral
4. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Integral
5. Legea nr.51/2006 Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Integral
6. O.U.G. nr.92/2021 privind Regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Integral
7. H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare; cu tematica Integral

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
Data publicării anunțului 12 septembrie 2023
Data limită de depunere a dosarelor 25 septembrie 2023 – ora16.00
Selectia dosarelor 26 septembrie 2023 – ora 11.00
Afișarea selecției dosarelor 26 septembrie 2023 – ora 13.00
Termen limita contestații la selectia dosarelor 27 septembrie 2023 – ora 13.00
Afișarea rezultatelor la contestații 27 septembrie 2023 – ora16.00
Proba scrisă 3 octombrie 2023 – ora 09.00
Aafișarea rezultatelor la proba scrisă 3 octombrie 2023 – ora 14.00
Termen limită contestații la proba scrisă 4 octombrie 2023 – ora 14.00
Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 4 octombrie 2023 – ora 16.00
Desfasurarea interviului 5 octombrie 2023 – ora 09.00
Afișarea rezultatelor la proba de interviu 5 octombrie 2023 – ora 13.00
Depunere contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 – ora 13.00
Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 – ora 14.00
Afișarea REZULTAT FINAL 6 octombrie 2023 – ora 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției www.primariachiuiesti.ro și/sau la sediul instituției.