INSPECTOR RELATII CU PUBLICUL


institutul roman pentru drepturile omului
Anuntul a expirat


Anunt


Institutul Român pentru Drepturile Omului, organizează în temeiul Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul din Str.Piața C.A.Rosetti nr.4, etaj 7, sector 2, cod poștal 021051, București, în perioada 7 septembrie – 6 octombrie 2023 concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, a funcției contractuale de execuție vacante de Inspector relatii cu publicul din cadrul Sectorului de documentare-informare.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de conducere, conform art.16 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea nr.1336 din 28 octombrie 2022, sunt:
– Absolvent de studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
– Să cunoască activitatea și mandatul institutului;
– Vechime în activitatea de profil: 1 an.
Calendarul de desfășurare a concursului:
– Termenul de depunere a dosarelor: data limită 20 septembrie 2023, la sediul instituției, București, str.Piața C.A.Rosetti nr.4, etaj 7, sector 2, de luni până vineri în intervalul orar 10 – 14 ;
– Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 21 septembrie 2023, în intervalul orar 10 – 14;
– Depunere contestații la selecția de dosare: 22 septembrie 2023, orele 10 – 12 la sediul instituției și pe adresa de e-mail office@irdo.ro;
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 25 septembrie 2023, orele 14 – 15, la sediul instituției și pe site-ul instituției;
– Susținerea probei scrise: 26 septembrie 2023, ora 10, la sediul instituției;
– Evaluarea și afișarea rezultatelor probei scrise: 27 septembrie 2023 orele 15, la sediul instituției și pe site-ul instituției;
– Depunere contestații: 28 septembrie 2023 orele 10 – 14 la sediul instituției sau pe adresa de e-mail office@irdo.ro;
– Soluționare și afișare rezultate contestații 29 septembrie 2023 ora 12, la sediul instituției și pe site-ul institutiei;
– Susținerea interviului: 2 octombrie 2023 ora 10, la sediul instituției;
– Afișarea rezultatelor interviului: 3 octombrie 2023, ora 15, la sediul instituției și pe site-ul instituției;
– Depunere contestații: 4 octombrie 2023, până la ora 12, la sediul instituției sau pe adresa de e-mail office@irdo.ro;
– Soluționare și afișare rezultate contestații: 5 octombrie2023 ora 12 la sediul instituției și pe site-ul institutiei;
– Afișarea rezultatelor finale ale concursului de ocupare a postului vacant de Inspector relații cu publicul din cadrul Sectorului Documentare Informare: 6 octombrie 2023 ora 14.
INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI
TEL.0213114921 –