inspector, grad 1


Comuna Drăguțești, județul Gorj
Anuntul a expirat


Anunt


Inspector, 1 post, grad I, Compartiment Resurse Umane și relații cu publicul,
Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă de execuție de inspector, grad I – Compartiment Resurse Umane și relații cu publicul:
– Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– Vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani.
Calendarul de desfășurare al concursului:
1. În data de 06 octombrie 2023, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;
2. În data de 11 octombrie 2023, orele 11.00 va avea loc interviul.
3. Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 27 septembrie 2023, orele 16.00;
4. Selecție dosare concurs: două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor – până la data de 29 septembrie 2023, orele 16.00;
5. Contestațiile la selecția dosarelor de concurs se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor – până la data de 02 octombrie 2023, orele 16.00;
6. Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor de concurs se afișează în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului limită de depunere a contestațiilor – până la data de 03 octombrie 2023, orele 16.00;
7. În data de 06 octombrie 2023, orele 11.00 va avea loc proba scrisă – până la data de 06 octombrie 2023, orele 16.00, afișare rezultate proba scrisă;
8. Contestațiile la rezultatul probei scrise se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise – până la data de 09 octombrie 2023, orele 16.00;
9. Rezultatul contestațiilor la rezultatul probei scrise se afișează în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului limită de depunere a contestațiilor – până la data de 10 octombrie 2023, orele 16.00;
10. În data de 11 octombrie 2023, orele 11.00 va avea loc interviul – până la data de 11 octombrie 2023, orele 16.00, afișare rezultate interviu;
11. Contestațiile la rezultatul interviului se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului – până la data de 12 octombrie 2023, orele 16.00;
12. Rezultatul contestațiilor la rezultatul interviului se afișează în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului limită de depunere a contestațiilor – până la data de 13 octombrie 2023, orele 16.00;
13. Rezultatele finale se afișează până la data de 18 octombrie 2023.
Primăria Comunei Drăguțești, str. Principală nr.240, județul Gorj, Drăguțești, tel 0253227625