INSPECTOR DE SPECIALITATE,GRAD PROFESIONAL I;INSPECTOR DE SPECIALITATE ii;ADMINISTRATOR i


Directia Generala de asistenta sociala si protectia copilului neamt
Anuntul a expirat


Anunt


• 1 post inspector de specialitate, grad profesional I cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată la Complex de Servicii de Zi Piatra Neamt
• 1 post inspector de specialitate, grad profesional II cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată la Complex de Servicii Ozana Tg. Neamt
• 1 post administrator I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată la Complex de Servicii de Zi Piatra Neamt;
• 1 post administrator I, cu durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată la Complex de Servicii Ozana Tg. Neamt.
Concursul se organizează, în ziua de 09.10.2023, ora 10.00, la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului pentru :
– inspector de specialitate, grad profesional I– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul stiințelor economice, cu domeniul de licentă contabilitate, economie sau finante, vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani, cunoștințe operare PC, nivel începător (utilizare Word, Excel, navigare internet), abilități de comunicare și lucru în echipă;
– inspector de specialitate, grad profesional II– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul stiințelor economice, cu domeniul de licentă contabilitate, economie sau finante, vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani, cunoștințe operare PC, nivel începător (utilizare Word, Excel, navigare internet), abilități de comunicare și lucru în echipă;
– administrator I – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechimea în muncă de minim 4 ani, disponibilitatea de a lucra în program prelungit.
I. Etapele stabilite pentru concurs:
a) Selecția dosarelor de înscriere;
b) Proba scrisă;
c) Interviul;
II Calendarul de desfăşurare a concursului:
a) Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anuntului la avizierul Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pe pagina de internet www.dgaspcneamt.ro, precum și pe portalul posturi.gov.ro, respectiv 27.09.2023, ora 16.00;
b) Dosarele de înscriere se depun la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț din Piatra – Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.11;
c) Selecţia dosarelor de înscriere are loc pe data de 28.09.2023, ora 10.00 iar rezultatele privind selecția de dosare se vor afișa pe 29.09.2023, ora 10.00; depunerea eventualelor contestații se poate face în cel mult 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv 02.10.2023 ora 10.00, iar afișarea soluționării eventualelor contestații se va realiza pe 03.10.2023, ora 10.00;
d) Proba scrisă se organizează și se susține pe data de 09.10.2023, ora 10.00, la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, iar rezultatele obținute la această probă se vor afișa pe 10.10.2023, ora 10.00; depunerea eventualelor contestații se poate face în cel mult 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv 11.10.2023 ora 10.00, iar afișarea soluționării eventualelor contestații se va realiza pe 11.10.2023, ora 15.00;
e) Interviul se organizează și se susține pe data de 12.10.2023, ora 10,00, la Complexul de Servicii Elena Doamna Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, iar rezultatele obținute la această probă se vor afișa pe 13.10.2023, ora 10.00; depunerea eventualelor contestații se poate face în cel mult 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv 16.10.2023 ora 10.00, iar afișarea soluționării eventualelor contestații se va realiza pe 16.10.2023, ora 15.00;
f) Termenul de afișare a rezultatelor finale este data de 17.10.2023, ora 10.00.
Bibliografia / tematica este cea afişată pe site-ul instituției sau la sediul D.G.A.S.P.C. Neamţ, iar relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0233/229217, interior 124.