Inspector de specialitate II – achizitii publice


Spitalul Municipal Sighișoara, județul Mureș
Anuntul a expirat


Anunt


Inspector de specialitate II – achizitii publice în cadrul biroului Administrativ Transport Achiziții Publice – durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.-1 post

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul II:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe economice, juridice sau inginerești.
– vechime în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni

Dosarele de înscriere se depun la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Sighişoara, în perioada 07.09.2023-21.09.2023, între orele 08.00 – 14.00.
Proba scrisă:
02.10.2023, ora 10:00,
Interviu:
05.10.2023, ora 10:00.

Relații suplimentare la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Sighişoara, TEL/FAX: 0265-771656/0265-774006