Inspector de specialitate iA–secțiE sport–Handbal


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANȚA
Expiră in 2023-10-03


Anunt


CONDITII SPECIFICE – postul de inspector specialitate IA (sport) – 1 post
• Studii universitare de licență de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate Educație fizică și sport;
• vechime minima in specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 2 ani în domeniul sportiv
• Cunoștințe operare PC (Microsoft office, motoare căutare) peste nivel mediu.
• abilitati,calitati si aptitudini:comunicare, lucru in echipa, profesionalism, loialitate, eficienta,
constiinciozitate, adaptabilitate si flexibilitate, confidentialitate, abilitati de analiza si sinteza,
planificare in relatiile interumane,creativitate;
• cerinte specifice: delegari,disponibilitatea pentru lucru in program prelungit;
• cunostinte de legislatie specifica locului de munca;
Calendarul concursului:

11.09.2023 transmitere portal posturi.gov.ro

14.09.2023 publicare anunț concurs pe site-ul instituției

– 18.09.2023-03.10.2023 – ora 16.00 – depunerea dosarelor de concurs la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța;
– 04.10.2023 -selecția dosarelor și comunicarea rezultatelor la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța si pe pagina de internet csmconstanta.ro;
– 05.10.2023 – depunerea contestațiilor impotriva rezultatelor selecției dosarelor la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța;
– 06.10.2023 – comunicarea rezultatelor după contestații, prin afișare la locația din . Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța și pagina de internet csmconstanta.ro;
– 09.10.2023 ora 10.00 – ora 13.00 – proba scrisă
– 10.10.2023 – comunicarea rezultatelor la proba scrisă prin afișare la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța și pagina de internet csmconstanta.ro;
– 11.10.2023 – depunerea contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța;
– 12.10.2023 -comunicarea rezultatelor după contestații, prin afișare la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța; și pagina de internet. csmconstanta.ro;
– 13.10.2023 ora 10.00 – ora 11.00 – proba interviu; (ora 13.00 – ora 14.00 notarea)
– 16.10.2023 comunicarea rezultatelor la proba interviu prin afisare la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanțași pagina de internet csmconstanta.ro;
– 17.10.2023 depunerea contestațiilor impotriva rezultatelor la proba interviu la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța;
– 18.10.2023 comunicarea rezultatelor dupa contestatii prin afisare la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanțași pagina de internet csmconstanta.ro;
– 19.10.2023 afișarea rezultatelor finale la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, loc. Constanța, Jud. Constanța și pagina de internet csmconstanta.ro;
Dosarele de înscriere la concurs se depun la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, Loc. Constanța în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ pe portalul posturi.gov.ro si site-ul institutiei.
Condiţiile de participare la concurs, tematica si bibliografia se regaseste mai jos.
Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0241.482.440, de la locația din Str. Dimitrie Cantemir nr. 2, Et. 2, Loc. Constanța şi la pe adresa de mail csmconstanta@gmail.com și pe pagina de internet csmconstanta.ro