Inspector de specialitate IA -animator social


Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, județul Maramureș
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (8 ore/zi), în data de 11.10.2023, ora 9:00 a postului vacant de:

• Inspector de specialitate IA (animator social) – Serviciul Dezvoltare Socială – Centrul Multifuncțional Romanii

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească:
Condiții generale prevăzute de art. 15 din H.G 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiţii specifice prevăzute la art. 542, alin. (1), lit. a-g și alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Studii:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
– vechime în muncă cu studii superioare de minim 6 ani și 6 luni;

Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă și interviul

Data, ora, și locul desfășurării concursului:

Proba scrisă – 11.10.2023, ora 09:00 la Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris, str. I.Slavici, nr. 1B,
Interviul se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise (maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise).

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere: Candidații vor depune dosarele de concurs la sediul Direcției de Asistență, str. Dacia nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 19.09.2023 până la data de 02.10.2023 ora 14:00.
Relații suplimentare despre se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1, telefon 0262/211949 (persoană de contact Moldovean Laura) și de pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro –secțiunea anunțuri și comunicate.