Inspector de specialitate, grad profesional IA


Consiliul Judeţean Harghita
Anuntul a expirat


Anunt


Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacantă, în baza HG 1336/2022, respectiv art. IV alin. (2) lit. a) din OUG nr. 34/2023, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

1 post de Inspector de specialitate, grad profesional IA, post unic la Compartimentul relații publice în zona Ciuc al Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect șef.

– 02 octombrie 2023 ora 10.00 proba scrisă
– 05 octombrie 2023 ora 10.00 proba interviu

Condiţii de participare:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani;

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita), însoțite de documentele originale, în perioada 08.09.2023 – 21.09.2023 (inclusiv), până la ora 16.45.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/
Locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact: sediul Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita, Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 08.09.2023–21.09.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 22.09 sau 25.09.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 22.09 sau 25.09.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 25.09 sau 26.09.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 26.09 sau 27.09.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 02.10.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 02.10.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 03.10.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 04.10.2023
10 A doua probă a concursului – proba interviu 05.10.2023
11 Afişarea rezultatelor la interviu 05.10. sau 06.10.2023
12 Contestarea rezultatelor probei practice 06.10. sau 09.10.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului 09.10. sau 10.10.2023
14 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 10.10. sau 11.10.2023