Inspector de specialitate grad profesional debutant


Administrația Străzilor București
Expiră azi


Anunt


ANUNȚUL SE MODIFICĂ CONFORM DOCUMENTULUI ATAȘAT MAI JOS.

98fe635d

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI, cu sediul în Bucureşti, str. Domnița Ancuţa nr. 1, sector 1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei contractuale unice de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gradul profesional debutant, în cadrul Serviciul Financiar Contabilitate Buget din cadrul Direcţiei Economice, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale şi promovarea personalului contractual din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes public local al municipiului Bucureşti”, aprobat prin Dispoziţia Primar General nr. 45/17.01.2023, emis în baza HG nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea prevederilor art.IV alin.2 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant, prevăzute în fişa postului :
– studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice ;
– cunoștințe de operare calculator, utilizare Microsoft Office (Word, Excel) Internet Explorer – nivel mediu;
– vechimea în specialitatea studiilor – nu e necesar;
– vechime în muncă de minim 1 an în efectuarea de operaţiuni de încasare şi plăţi în numerar, abilități de comunicare, atenţie sporită la detalii,corectitudine, creativitate, spirit de inițiativă, punctualitate, asumarea responsabilităților, rezistență la stres și lucrări repetitive.