inspector de specialitate, economist, auditor


Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, județul Mureș
Expiră azi


Anunt


Inspector de specilaitate IA – 1 post – Birou organizare – Serviciul resurse umane
Economist IA – 1 post – Serviciul financiar – contabilitate
Auditor gradul I – Compartiment audit
Condiții specifice de participare la concurs:
Inspector de specialiate I: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea (științe juridice, economice, administrative) minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
Economist specialist IA: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea (științe economice) minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
Auditor gradul I: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în studii economice precum și minim 4 ani vechime în specialitate.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
18.09.2023 – 29.09.2023 – Depunerea dosarelor
02.10.2023 ora 10.00 – Selecţia dosarelor
02.10.2023 până la ora 15.30 – Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
03.10.2023 până la ora 12.00 – Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
03.10.2023 până la ora 15.30 – Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
10.10.2023 ora 10.00 – Proba scrisă (inspector de specialitate) – Sala de Protocol a instituției
10.10.2023 ora 12.00 – Proba scrisă (economist IA – Serviciul financiar – contabil) – Sala de Protocol a instituției
10.10.2023 ora 14.00 – Proba scrisă (auditor) – Sala de Protocol a instituției
10.10.2023 până la ora 16.30 – Afişare rezultate proba scrisă
11.10.2023 până la ora 12.00 –Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
11.10.2023 până la 15.30 –Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
12.10.2023 ora 10.00 Interviu (inspector de specialitate) – Sala de protocol a instituției
12.10.2023 ora 11.00 Interviu (economist) – Sala de protocol a instituției
12.10.2023 ora 12.00 Interviu (auditor) – Sala de protocol a instituției
12.10.2023 ora 15.30 – Afişare rezultate interviu
13.10.2023 până la ora 12.00 – Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
13.10.2023 până la ora 15.30 – Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
16.10.2023 până la ora 15.30 – Afişare rezultat final al concursului
Dosarul de concurs se va depune la sediul instituţiei organizatoare din Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50, et. I, cam. 4.107 – Biroul Organizare – Serviciul resurse umane în perioada 18.09.2023 – 28.09.2023 zilnic (de luni până vineri), între orele 7.30 – 15.00. În data de 29.09.2023 înscrierile sunt în intervalul orar 7.30 – 14.00.
Persoana de contact Takács Laura, secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-212111 int. 462. Informații suplimentare se pot obține și de la avizier,