inspector de specialitate contabil


Comuna Pochidia
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Pochidia cu sediul în Borodesti, str. Principala nr. 69, judetul Vaslui, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: inspector de specialitate contabil, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0764608725, persoană de contact Sava Laura, email: pochidia@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 22.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: studii superioare in domeniu economic
2. Vechime în specialitatea studiilor: 9

Bibliografie şi tematică:
L.273/2006, OUG.57/2019 L.53/2003 L.227/2015

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 11 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 22 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 25 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 25 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 26 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 26 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 2 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 2 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 3 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 3 octombrie 2023 15.00
interviul 4 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 4 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 5 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 5 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 5 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției .