inspector de specialitate, clasa I, gradul II în cadrul SVSU


Primaria Comunei Traian
Anuntul a expirat


Anunt


Primaria Comunei Traian cu sediul în Traian, str. Principala nr. 13, judetul Braila, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: inspector de specialitate, clasa I, gradul II în cadrul SVSU, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0742895144, persoană de contact Iordache Paraschiva, email: ppaciurea@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii de lunga durata absovite cu diploma de licenta sau echivalenta
2. Vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni
3. Alte condiții: – Cunoştinţe de operare calculator (necesitate si nivel): Utilizare windows, operare in Word, Excel , nivel – mediu; – Disponibilitate pentru lucru în program prelungit; – Permis de conducere cat B;

. O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 786/2005 – privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
6. Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
7. Legea nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
8. ORDINUL nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; 9. OUG 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 12 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 25 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 26 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 26 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 27 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 27 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 3 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 3 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 4 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 4 octombrie 2023 15.00
interviul 5 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 5 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 6 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.