INSPECTOR DE SPECIALITATE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria Municipiului Braşov organizează în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023 – alin. (2) lit. a), concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, a postului contractual de execuție vacant de Inspector de specialitate S IA în cadrul Serviciului Centrul de Informații pentru Cetățeni

Condiţiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Inspector de specialitate S IA în cadrul Serviciuluin Centrul de Informații pentru Cetățeni din subordinea Secretarului General:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental
(DFI) – științe sociale, – ramura de știință (RSI) – științe administrative;
– să aibă cunoștințe de operare pe calculator (MS Office) – nivel de bază, dovedite cu certificate / diplome /
atestate / alte documente din care să rezulte deținerea acestor competențe;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale: minim 7 ani.

Calendarul concursului:
– 22.09.2023, ora 13.30: termen limită pentru depunere dosarelor de înscriere;
– 03.10.2023, ora 10.00: proba scrisă;
– 09.10.2023: interviul.
Primăria Municipiului Brașov, Bulevardul Eroilor nr. 8, Jud. Brașov, Telefon 0268/416550, int. 147, e-mail: ru@brasovcity.ro