îngrijtor


Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului cu sediul în Arad, Str. Ioan Fluieaș, nr. 10c, jud. Arad, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijtor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Adminstrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: generale/medii
• Vechimea minimă în munca: 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului cu sediul în Arad, Str. Ioan Fluieaș, nr. 10c, jud. Arad, până la data de: 22.09.2023, ora 10.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 04.10.2023, ora 09.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 04.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 05.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 09.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 16.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 13.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0257-275126 persoană de contact: Todoca Anișoara. avand functia secretar șef.