Îngrijitor si Bucătar


Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Marina” Câmpulung
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Marina” Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, Str. George Topârceanu nr. 8, jud. Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023 şi Memorandumul Ministerului Educaţiei nr.141/SI/13.07.2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor- cod COR 531101
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ (personal nedidactic-intretinere si operational)
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Bucătar – cod COR 512001
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ (personal nedidactic-intretinere si operational)
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor de Îngrijitor sunt:
-Studii: Medii; Generale
-Vechimea în muncă: minim 5 ani
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Bucătar sunt:
-Studii: M;G
-Vechimea în muncă: minim 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 14.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Marina” Câmpulung, cu sediul în Câmpulung, Str. George Topârceanu nr. 8, jud. Argeș 28.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 06.10.2023, ora 10.30 (Îngrijitor)
06.10.2023, ora 13.00 (Bucătar)
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.10.2023, ora 17.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 10.00 (Îngrijitor)
10.10.2023, ora 13.00 (Bucătar)
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 16.00
13. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: NEGULEŢ DENISA-PETRUŢA funcția secretar având numărul de telefon 0740219207, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.