INGRIJITOR , SECRETAR


LICEUL DE ARTE,, IONEL PERLEA,,
Anuntul a expirat


Anunt


LICEUL DE ARTE,, IONEL PERLEA,, cu sediul in localitatea SLOBOZIA , str.MIHAI EMINESCU nr.3, judeţul IALOMIȚA, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante , conform HG 1336 din 28 octombrie 2022 cu modificările și completările ulterioare :
– ÎNGRIJITOR(M/G), treapta profesională I –1 post , normă întreagă, perioadă nedeterminată
– SECRETAR (S), treapta profesională II – 1 post , normă întreagă , perioadă nedeterminată
Concursul se va desfăşura la sediul Liceului de Arte,,Ionel Perlea ,, Slobozia , astfel:
Pentru postul de îngrijitor :
– 2 octombrie 2023, ora 10,00 – proba scrisă
– 3 octombrie ora 10,00 – interviu
Pentru postul de secretar :
– 2 octombrie 2023, ora 10,00 – proba scrisă
– 3 octombrie 2023, ora 10,00-proba practică
– 3 octombrie 2023 , ora 14,00 – interviu

Pentru participarea la concurs pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR , candidatii trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:
– studii generale sau studii medii;
– vechime în muncă : minim 3 ani .
Pentru participarea la concursul de ocupare a postului de SECRETAR, candidatii trebuie sa îndeplineasca următoarele condiții:
– nivelul studiilor: studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat)
– Vechime în funcția de secretar școală : minim 4 ani
– Cunoașterea aprofundată a programelor și legislației specific domeniului resurse umane și salarizare: utilizarea aplicației EDUSAL, REVISAL, formulare acte de studii, SIIIR.
– Cunoștințe privind arhivarea documentelor
– Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC, birotică, dovedite cu certificate , diplome ).
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 8 – 21 septembrie 2023, la secretariatul Liceului de Arte Ionel Perlea,, Slobozia .
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul de Arte ,, Ionel Perlea,, Slobozia , str.Mihai Eminescu , nr.3 , Cod Poştal 920093, Tel.0243/234430, e-mail: liceuldearteslobozia@gmail.com