Îngrijitor școală si Paznic


Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, cu sediul în com. Dofteana, str. Păcii nr. 76, jud. Bacău, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor școală
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENTUL: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Paznic
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENTUL: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor sunt:
Studii: medii/generale/ școală profesională pentru ambele funcții
-Vechimea în muncă: îngrijitor școală – minim 5 ani
paznic – minim 5 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 07.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, cu sediul în com. Dofteana, str. Păcii nr. 76, jud. Bacău. Până la data la 21.09.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 16.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 29.09.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.09.2023, ora 11.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.09.2023, ora 11.30
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 12.00
11. Susţinerea probei practice 29.09.2023, ora 12.30
12. Afişarea rezultatului probei practice 29.09.2023, ora 13.30
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 29.09.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 14.30
15. Susţinerea interviului 29.09.2023, ora 15.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 29.09.2023, ora 16.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 02.10.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 11.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 02.10.2023, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0747562742 , pe website: https://scoalascarlatlonghin.ro, persoană de contact: Grigore Lenuta, având funcția de administrator.