ÎNGRIJITOR ȘCOALĂ


Școala Gimnazială Maior Ioan Murgescu, Șmârdan, județul Tulcea
Anuntul a expirat


Anunt


SCOALA GIMNAZIALA MAIOR IOAN MURGESCU SMÂRDAN,TULCEA

ANUNȚ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAIOR IOAN MURGESCU SMÂRDAN organizează concurs pentru ocuparea unui post de ÎNGRIJITOR ( femeie de serviciu), 1 normă.
CERINŢE:
a). Studii: Medii
Înscrierile se fac la secretariatul şcolii până la data 25.09.2023

DOSARUL DE INSCRIERE VA CONTINE:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
• copia actului de identitate si originalul;
• original si copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau , după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• extras REVISAL
• curriculum vitae;

Concursul va avea loc pe data de 28.09.2023, ora 10,00 la SCOALA GIMNAZIALA MAIOR IOAN MURGESCU SMÂRDAN.

Relatii suplimentare la secretariatul unitatii.

Bibliografie :

• Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare ( fără art.17);
• Ordinul MS nr. 1225/24.12.2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă;
• Ordinul MS nr.232/2004 privind modofocarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certficarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1225/5031/2003;
• Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
• Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii;
• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „ Răspunderea disciplinară” ( art.247-art.252).