îngrijitor școală


Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timisoara
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Teoretic „William Shakespeare”, cu sediul în Timișoara, strada I. L. Caragiale nr. 6, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor școală
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: unitate școlara
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii
• Vechimea în muncă: 10 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anunțului 13.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Teoretic „William Shakespeare”, cu sediul în Timișoara, strada I. L. Caragiale nr. 6, județul Timiș, până la data de: 27.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 05.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 09.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 10.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.williamshakespeare.ro, persoană de contact: Baciu Angela funcția Secretar șef, având numărul de telefon 0723.855.101.