Ingrijitor școală


Colegiul Național "Victor Babeș", București, Sector 2
Anuntul a expirat


Anunt


COLEGIUL NAȚIONAL „VICTOR BABEȘ” MUNICIPIUL BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, A FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE, VACANTE, DE INGRIJITOR ȘCOALĂ 2 NORME

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– Nu este necesara vechimea in specialitatea postului
Concursul se va organiza la sediul Colegiului Național “Victor Babeș”, Sector 2, București, conform calendarului următor:
• 8-21 septembrie 2023 depunerea dosarelor de înscriere la concurs în intervalul orar
10.00-13.00
• 22 septembrie 2023 selecția dosarelor și afișarea rezultatelor
• 27 septembrie 2023 ora 9.00 proba practică
• 27 septembrie 2023 ora 11.00 afișare rezultate
• 27 septembrie 2023 ora 12.00 proba de interviu
• 27 septembrie 2023 ora 14.00 afișarea rezultatelor înainte de contestații
• 28 septembrie 2023 în intervalul orar 9.00-11.00 depunea eventualelor contestații
• 29 septembrie 2023 ora 14.00 afișarea rezultatelor finale

Informații suplimentare la secretariatul Colegiului National Victor Babes Soseaua Fundeni, Nr.254,Bucuresti, Sector 2 , Telefon: 021/240.78.70