Ingrijitor, poz.7


Universitatea tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
Expiră maine


Anunt


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.7, din statul de funcţii al Căminului T20 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.
Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 15.09.2023 până la data de 28.09.2023, ora 12:00, în următoarele moduri:
– la sediul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bld. Prof.Dimitrie Mangeron nr.67, corp T – Rectorat, Serviciul de Evidență a Resurselor Umane – Biroul Personal, et.1, cam. C-104, tel. 0232/701111, int. 2575. Informații suplimentare se pot obține pe site-ul instituției www.tuiasi.ro/concursuri-și-promovări;
– prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau prin poșta electronică, la adresa resurse_umane@tuiasi.ro.
Condiții specifice:
– absolvent 10 clase;
– fără vechime în specialitate.
Concursul va consta în următoarele etape:
1. Selecția dosarelor de înscriere la concurs: (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor)
• Comunicarea rezultatelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de verificare a eligibilității dosarelor;
• Termen pentru contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor.
2. Proba practică (curățarea geamurilor interior și exterior; ușilor și a tâmplăriei de lemn respectiv aluminiu; pardoselilor; obiectelor sanitare, oglinzilor și faianței și a grupurilor sanitare):
• Locul desfășurării concursului:Căminul T20, Aleea Prof. Vasile Petrescu, nr.1, din Campusul Studențesc ,,Tudor Vladimirescu”
• Data și ora susținerii: 06.10.2023, ora 1000;
• Comunicarea (afișarea) punctajului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei;
• Termen depunere eventuale contestații: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestației.
3. Interviu (conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs):
• Locul desfășurării: se va comunica odată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
• Data și ora susținerii: se va afișa odată cu rezultatele obținute la proba practică (în termen de max. 4 zile lucrătoare de la susținerea probei precedente);
• Afișarea punctajului final al interviului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea acestuia;
• Termen depunere eventuale contestații cu privire la desfășurarea interviului: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea acestora.
Fișa postului se va afișa împreună cu anunțul pe site-ul instituției www.tuiasi.ro/concursuri-și-promovări.

Lasă un răspuns