Ingrijitor, poz.2


Universitatea tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de îngrijitor, poz.2, din statul de funcţii al Căminului T15 – Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022.
Dosarele de concurs pot fi depuse începând cu data de 13.09.2023 până la data de 26.09.2023, ora 12:00, în următoarele moduri:
– la sediul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Bld. Prof.Dimitrie Mangeron nr.67, corp T – Rectorat, Serviciul de Evidență a Resurselor Umane – Biroul Personal, et.1, cam. C-104, tel. 0232/701111, int. 2575. Informații suplimentare se pot obține pe site-ul instituției www.tuiasi.ro/concursuri-și-promovări;
– prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau prin poșta electronică, la adresa resurse_umane@tuiasi.ro.
Condiții specifice:
– absolvent 10 clase;
– fără vechime în specialitate.

Concursul va consta în următoarele etape:

1. Selecția dosarelor de înscriere la concurs: (2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor)
• Comunicarea rezultatelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de verificare a eligibilității dosarelor;
• Termen pentru contestații privind rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor.

2. Proba practică (curățarea geamurilor interior și exterior; ușilor și a tâmplăriei de lemn respectiv aluminiu; pardoselilor; obiectelor sanitare, oglinzilor și faianței și a grupurilor sanitare):
• Locul desfășurării concursului: Căminul T15, Aleea Prof. Vasile Petrescu, nr.13, din Campusul Studențesc ,,Tudor Vladimirescu”
• Data și ora susținerii: 04.10.2023, ora 9,00;
• Comunicarea (afișarea) punctajului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei;
• Termen depunere eventuale contestații: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea contestației.

3. Interviu (conform planului de interviu stabilit de comisia de concurs):
• Locul desfășurării: se va comunica odată cu afișarea rezultatelor la proba practică;
• Data și ora susținerii: se va afișa odată cu rezultatele obținute la proba practică (în termen de max. 4 zile lucrătoare de la susținerea probei precedente);
• Afișarea punctajului final al interviului: 1 zi lucrătoare de la finalizarea acestuia;
• Termen depunere eventuale contestații cu privire la desfășurarea interviului: 1 zi lucrătoare de la data afișării punctajului final;
• Termen de soluționare a contestațiilor: 1 zi lucrătoare de la depunerea acestora.

Fișa postului se va afișa împreună cu anunțul pe site-ul instituției www.tuiasi.ro/concursuri-și-promovări.