îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată,muncitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Grădinița cu program prelungit ,,Alexandrina Simionescu Ghica”, Târgoviște, județul Dâmbovița
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Anunț rectificat conform solicitării angajatorului (modificare calendar și contestații)

îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 2.
muncitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diplomă bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): –
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): –
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: –
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: afectivitate față de copii, sociabilă, comunicativă, capacitate de organizare a muncii;
6. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): cursuri de igienă avizate DSP;
7. Vechime: 5 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 19.09-03.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 05.10.2023, ora 12:00-14:00, la sediul instituţiei;
– proba practică în data de 11.10.2023, ora 08.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 11.10.2023, ora 12:00
– proba interviu în data de 11.10.2023, ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023, ora 10:00.
– afişarea rezultatelor finale: 17.10.2023.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 13-16.10.2023
– se pot depune contestaţii doar la proba practică până în data de: 13.10.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 16.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Grădinița cu program prelungit ,,Alexandrina Simionescu Ghica”, cu sediul în Târgoviște, B-dul. Calea Domnească nr. 271, județul Dâmbovița, compartimentul administrativ, tel. 0727364943 , persoana de contact Beldiman Cristina, email: gradinita_asg@yahoo.com