îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială “Gheorghe Bantaș” Itești, judetul Bacău
Expiră in 2023-10-03


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul posturilor: 1 post vacant – 1/2 normă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: medii atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat
• Vechimea minimă în munca: nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
 termenul de depunere a dosarelor: 03.10.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
 selecţia dosarelor: 04.10.2023, ora 12.00-14.00, la sediul instituţiei;
 afişarea rezultatelor la selecția dosarelor: 04.10.2023, ora 14.00;
 termen de contestare selecție dosare: 05.10.2023, ora 08.00-10.00;
 afişare rezultate la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor: 05.10.2023, ora 12.00
 proba scrisă în data de 11.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
 proba practică în data de 11.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
 proba interviu în data de 11.10.2023 , ora 12.00, la sediul instituției;
 afişarea rezultatelor probelor de concurs: 11.10.2023, ora 14.00;
 termen contestare a probelor de concurs: 12.10.2023, ora 08.00-10.00;
 afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 12.10.2023, ora 11.00;
 afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023, ora 12.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii în data de: 12.10.2023, ora 08.00-10.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.10.2023, ora 11.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Școala Gimnazială “Gheorghe Bantaș” Itești, cu sediul în Itești, str. Gheorghe Bantaș, nr. 45, jud. Bacău, compartimentul Secretariat, tel. 0234216764, persoana de contact Borcea Daniela, email: scoalaitesti@yahoo.com, în intervalul orar 08.00-12.00