îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială ,,Ing. Anghel Saligny,, Banloc , județul Timiș
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată , numărul de posturi: 0,25.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: medii;
8. Vechime : 3 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 28.09.2023, ora 14, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 29.09.2023, ora 16, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 06.10 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 06.10.2023 , ora 12.00;
– proba practică în data de 06.10. 2023, ora 12.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 06.10.2023, ora 14.00;
– proba interviu în data de 06.10.2023 , ora 14.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu:06.10.2023,ora 16.00
– afişarea rezultatelor finale:09.10.2023, ora 15.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 28.09.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 09.102023, ora 10.00 , la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor:09.10.2023, ora 14, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Școala Gimnazială ,,Ing. Anghel Saligny,, Banloc cu sediul în Banloc, strada Principală nr. 782, județul Timiș, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0720575867, persoana de contact Bilanin Claudia email: scoalabanloc@yahoo.com