ingrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială Nr 1 Aghireș, județul Sălaj
Expiră azi


Anunt


ingrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate:profesională;
2. Vechime în muncă : minim 8 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 29.09.2023, ora .15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 03.10. 2023, ora .15.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de .09.10.2023. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023
– proba practică în data de 11.102023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 11.10.2023 ora 13,00.
– afişarea rezultatelor finale:13/10/2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
se pot depune contestaţii până în data de: 11.10.2023, ora .14.00., la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.10.2023, ora ..10.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială Nr 1 Aghireș, cu sediul în Aghireș, strada Principala, nr. 72, județul Sălaj, compartimentul Secretariat , tel. 0260659093 , persoana de contact Ghiurutan Carmen, email: aghires_scoala@yahoo.com