îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Şcoala Gimnazială „Mircea Nedelciu” Fundulea, județul Călărași
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diplomă de bacalaureat;
2. Perfecționări (specializări): Agriculltură;
3. Vechime 6 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 22.09.2023, ora 9.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 25.09.2023, ora 9.00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 02.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.10.2023
– proba practică în data de 03.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023
– proba interviu în data de 03.10.2023 , ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 03.10.2023
– afişarea rezultatelor finale: 06.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 04.10.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 04.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Şcoala Gimnazială „Mircea Nedelciu” cu sediul în: localitatea Fundulea, str. Nichita Stănescu, nr. 2, județul Călărași, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0242/642393, persoana de contact Nedelciu Ioana Sorina, email: scoalanedelciu@yahoo.com.