îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Grădinița Paradisul Verde, București, sector 5,
Expiră azi


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale sau medii ;
2. Vechime: nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucratoare de la afișare): 27.09.2023, ora 15,00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 02.10.2023, ora 15,00, la sediul instituţiei;

– Proba scrisa în data de 05.10.2023, ora 8.00, la sediul instituției;
– afisarea rezultatelor de la proba scrisă: 05.10.2023, ora 11.30
– proba practică în data de 05.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afisarea rezultatelor de la proba practică: 05.10.2023, ora 13.30
– proba interviu în data de 05.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției.
– afisarea rezultatelor de la proba de interviu: 05.10.2023, ora 15.30
– afisarea rezultatelor finale: 05.10.2023, ora 16.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 06.10.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 06.10.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 06.10.2023, ora 15.00 la sediul instituţiei.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița Paradisul Verde, cu sediul în București, strada Pucheni, nr. 55, sector 5,