îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială nr. 39, București, sectorul 2
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1 post vacant.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: generale / medii, cu diplomă de absolvire;
2. Vechime in munca 3 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):20.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 22.09.2023, ora 9.00, la sediul instituţiei;
– proba practică în data de 28.09.2023, ora 8.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 28.09.2023 ora 10.00;
– proba interviu în data de 28.09.2023, ora 12.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 28.09.2023 ora 14.00;
– afişarea rezultatelor finale: 28.09.2023 ora 16.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: selectarea dosarelor
– se pot depune contestaţii până în data de: 25.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 27.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: proba practică
– se pot depune contestaţii până în data de: 28.09.2023, ora 11.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 28.09.2023, ora 11.30, la sediul instituţiei.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: interviu
– se pot depune contestaţii până în data de: 28.09.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 28.09.2023, ora 15.30, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială nr. 39, cu sediul în București, șoseaua Colentina, nr. 91, sectorul 2, compartimentul resurse umane, tel. 021.240.30.25, persoana de contact Toma Gabriela, email: scoalagenerala39@yahoo.com