îngrijitor, post vacant, pe perioadă determinată


Colegiul Național ”Ștefan Cel Mare” Târgu-Neamț, județul Neamț
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor, post vacant, pe perioadă determinată, numărul de posturi: 1 (un) post;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: absolvent studii generale;
8. Vechime : nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 11.09.2023 – 22.09.2023, orele 09:00 – 15:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 26.09.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 02.10.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 04.10.2023 , ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 14.00;
– afişarea rezultatelor finale: 06.10.2023, ora 14:00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii la selecția dosarelor de înscriere în data de: 28.09.2023, orele 09:00 – 15:00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la selecția dosarelor de înscriere în data de: 29.09.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;
– se pot depune contestaţii la proba scrisă în data de 03.10.2023, orele: 9:00 – 15:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă în data de: 03.10.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei;
– se pot depune contestaţii la proba interviu în data de 05.10.2023, orele: 9:00 – 15:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba interviu în data de: 05.10.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor finale în data de 06.10.2023, ora 14:00.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare;Colegiul Național ”Ștefan Cel Mare” Târgu-Neamț, cu sediul în Târgu-Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 67, județul Neamț, compartimentul resurse umane, tel. 0233790932, persoana de contact Cîrjă Gheorghiță, email: colegiulstefantgnt@yahoo.com