îngrijitor, post temporar vacant, muncitor post temporar vacant,


Şcoala Gimnaziala Dudestii Noi, Dudeştii Noi, județul Timis
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor, post temporar vacant, pe perioadă determinată, la structura personal nedidactic; numărul de posturi: 1;
muncitor , post temporar vacant, pe perioadă determinată, la structura personal nedidactic; numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs: conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
Ingrijitor
1. Studii de specialitate: medii;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare:
Afectivitate faţa de copii, empatie;
Buna organizatoare a muncii;
Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
Rezistenţă fizică şi psihică .
Muncitor
1. Studii de specialitate: medii;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare:
Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
Rezistenţă fizică şi psihică ;
Onestitate, spirit de ordine, viteză de reacţie;
3. Vechime peste 5 ani.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare): 26.09. 2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 04.10. 2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023 ora 12.
– proba practică în data de: 05. 10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 05.10.2023, ora 12.
– proba interviu în data de: 05.10. 2023 , ora 9.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 05.10.2023, ora 12.
– afişarea rezultatelor finale: 09.10.2023, ora 12.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii dupa fiecare proba, în aceasi zi in interval orar 12-14, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 09.10.2023, ora 15, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Şcoala Gimnaziala Dudestii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, strada Sânandreiului nr. 5, județul Timis, compartimentul secretariat, tel. 0763546191 , persoana de contact Popecu Adriana , email: scoala.dudestiinoi@yahoo.com.