Îngrijitor, perioadă nedeterminată, 1 post cu normă întreagă.


Liceul Tehnologic Stefan Hell Sântana
Expiră in 2023-10-06


Anunt


Îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post cu normă întreagă.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: generale / medii
– abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ.
– disponibilitate de program flexibil.
– alte atribuţii specifice Fişei postului care poate fi consultată la sediul unităţii.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 06.10.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei;
– Proba practică: – data de 09.10.2023, ora 10:00, la sediul de pe str. Ghioceilor, nr. 6 a Liceului Tehnologic „Stefan Hell” Sântana.
– Proba de interviu: data de 09.10.2023, ora 11:00, la sediul de pe str. Ghioceilor, nr. 6 a Liceului Tehnologic „Stefan Hell” Sântana.
– afişarea rezultatelor finale: 09.10.2023, ora 15:00;
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 10.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 10.10.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Liceul Tehnologic “Stefan Hell”, cu sediul în Sântana, str. Ghioceilor, nr. 6, jud. Arad, compartimentul secretariat, tel. 0257-462124, persoana de contact Răuț Aurelia, email: grupulscolarsantana@yahoo.com