Îngrijitor (normă întreagă) si informatician (0,5 normă)


Școala Gimnazială Nr. 1, Onești, județul Bacău
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Școala Gimnazială Nr. 1 Onești, cu sediul în Onești, str. Cașinului nr. 15, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu normă întreagă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 Onești
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Informatician
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Școala Gimnazială Nr. 1 Onești
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Îngrijitor sunt:
• Studii: medii
• Vechimea minimă în munca: nu se solicită

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Informatician sunt:
• Studii: superioare absolvite cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de profil.
• Vechimea minimă în muncă și în domeniul studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Gimnazială Nr. 1 Onești, cu sediul în Onești, str. Cașinului nr. 15, jud. Bacău 02.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 14.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei practice 10.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 10.10.2023, ora 11.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 10.10.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 12.30
11. Susţinerea interviului 10.10.2023, ora 13.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 10.10.2023, ora 16.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 16.30
15. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 17.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: scoalaunuonesti.ro, persoană de contact: Anchidin Mihaela, funcția secretar șef, având numărul de telefon 0234313041.