îngrijitor (nivel antepreșcolar), 1 post vacant, contractuale, pe perioadă nedeterminată;


Grădinița Nr. 276 București
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor (nivel antepreșcolar), 1 post vacant, contractuale, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi:1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – studii profesionale, studii medii din alte domenii, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – reprezintă avantaj experienţa în lucrul cu antepreșcolarii/ preșcolarii.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor: 08.09.2023 -22.09.2023, ora 9:00- 12:00 , la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 25.09.2023, ora 10:00 – 12:00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 02.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 02.10.2023,ora 13:30
– proba practică în data de 02.10.2023, ora 12:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 02.10. 2023, ora 14:00
– proba interviu în data de 02.10. 2023, ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 02.10. 2023, ora 14:30
– afişarea rezultatelor finale: 02.10.2023, ora 16:00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 03.10.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 03.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița Nr. 276 cu sediul în București, strada Corabia, nr. 57, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786.251.333, persoana de contact Director Iancu Doina, email: corabia276@yahoo.com