Îngrijitor, Muncitor întreținere IV


Școala Primară Moțăieni
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Primară Moțăieni, cu sediul în Moțăieni, str. Principală nr. 140, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 0.5 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Scoala Primară Moțăieni
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4. ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor întreținere IV
NUMĂRUL POSTURILOR: 0,25 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Primară Moțăieni
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 2 ore pe zi; 10 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Îngrijitor sunt:
-Studii: gimnaziale
-Vechimea în muncă: nu se solicită
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Muncitor întreținere IV sunt:
-Studii: calificare în unul din domeniile: electrician, tâmplar, fochist, mecanic sau instalator
-Vechimea în muncă: minim 4 ani
-Vechime în specialitatea studiilor: minim 4 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 12.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Primară Moțăieni, cu sediul în Moțăieni, str. Principală nr. 140, jud. Dâmbovița 26.09.2023, ora 12.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 04.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 06.10.2023, ora 09.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 06.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 06.10.2023, ora 12.30-14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 16.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 17.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 18.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.10.2023, ora 09.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 07.10.2023, ora 10.00

Relaţii suplimentare la sediul unității, persoană de contact: Ariton Alina Elena, director, telefon Tel. /Fax. 0245.232.141 /0739.649.866.