îngrijitor, îngrijitor, supraveghetor noapte femeie


Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj, Cluj-Napoca, județul Cluj
Anuntul a expirat


Anunt


ingrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată, ingrijitor calificat-2 posturi,
supraveghetor noapte femeie (pentru sector fete ), post vacant, pe perioadă nedeterminată, 1 post;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: atestat cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
2. Vechime 1. .ingrijitor – nu necesită vechime
2. supraveghetor noapte femeie (pentru sector fete ),- nu necesită vechime.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):20.09.2023, ora 13:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :21.09.2023, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023, ora 12:00;
– proba interviu în data de 28.09.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 28.09.2023, ora 15:00.
– afişarea rezultatelor finale: 29.09.2023, ora 14:00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii pentru selecția dosarelor în data de: 21.09.2023, între orele 09:00-12:00 la sediul instituţiei.
– se pot depune contestaţii pentru proba scrisă în data de: 29.09.2023, între orele 10:00-12:00 la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă: 29.09.2023, ora 13:00, la sediul instituţiei

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanților, nr. 31, județul Cluj, compartimentul secretariat, tel. 0264-431346, persoana de contact Luca Olimpia , email:secretariat@ldv.ro