Îngrijitor IA clădiri (2 posturi)


Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara, judeţul Timiș
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială nr.2 Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Mureș nr.8 judeţul Timiș, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor IA clădiri
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Școala Gimnazială nr.2 Timișoara
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
Studii-generale
vechime- minim 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 11.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială nr.2 Timișoara”, cu sediul în Timișoara, str. Mureș nr.8 judeţul Timiș, până la data de: 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.09.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei practice 03.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei practice 03.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 04.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: wwwscoala2timisoara.ro., persoană de contact: Șchiop Mariana, funcția secretar șef, având numărul de telefon 0256/217.172.