ingrijitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Școala Gimnazială Nr.24, Timișoara, județul Timiș
Anuntul a expirat


Anunt


ingrijitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 3.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: minim studii gimnaziale absolvite;
2. Perfecționări (specializări): curs de igienă;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare și lucru în echipă.
6. Vechime: minim 2 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): până în 27.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 28.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba practică în data de 09.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 09.10.2023, ora 15, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 10.10.2023, ora 11.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023 ora 15.00.
– afişarea rezultatelor finale: 11.10.2023 ora 10.00.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 12.10.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 12.10.2023, orele 10.00-12.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 12.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
Școala Gimnazială Nr.24, cu sediul în Timișoara, strada Brândușei nr.7, județul Timișoara,compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786380007, persoana de contact Lăcătuș Delia, email: scoalanr24tm@gmail.com