îngrijitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Liceul Teoretic ,,Avram Iancu”, Cluj-Napoca, județul CLUJ,
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor I, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: minim școală generală;
2. Perfecționări (specializări): nu se solicită;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu se solicită;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: nu se solicită;
6. Vechime- nu se solicită
Calendarul de desfăşurare a concursului
– termenul de depunere a dosarelor de concurs (10 zile lucrătoare de la afişare):
25.09.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 27.09.2023, ora 12, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 03.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023, ora 15 la sediul instituției și pe site-ul scolii
– depunerea contestațiilor probă scrisă, 05.10.2023 până la ora 12 la sediul instituției
– afișare rezultate contestații proba scrisă 06.10.2023, ora 12 la sediul instituției și pe site-ul școlii
– proba practică în data de 09.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 09.10.2023 , ora 11.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor finale: 09.10.2023 ora 15, la sediul instituției și pe site-ul școlii

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Teoretic ,,Avram Iancu”, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Onisifor Ghibu nr. 25, județul Cluj, compartimentul secretariat, persoană de contact secretar Gabriela Gavril, tel. 0264596028, email: liceulavramiancu@yahoo.com