îngrijitor I (M, G ), post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată;


Școala Gimnazială „Regina Maria” , Sibiu, județul Sibiu
Anuntul a expirat


Anunt


îngrijitor I (M, G ), post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: generale / medii – cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat;
2. Abilități, calități și aptitudini necesare:
– disponibilitate program flexibil;
– cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă;
– spirit organizatoric;
– capacitatea de gestionare a timpului şi a priorităţilor.
3. Vechime: nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 08.09.2023 -21.09.2023, între orele: 09.00-14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 25.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– afişare rezultate selecţie dosare: 26.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– contestaţie rezultate selecţie dosare: 27.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– afişare rezultate selecţie dosare după contestaţie: 28.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 29.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 29.09.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– interviu în data de 29.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor: 02.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
– contestaţia probelor de concurs 03.10.2023, până la ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor după contestaţii: 04.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor finale: 05.10.2023, ora 12.00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială „Regina Maria” , cu sediul în Sibiu, strada Zaharia Boiu nr.1, județul Sibiu, compartimentul resurse umane- secretariat, telefon: 0269211817.