Îngrijitor I M


Şcoala Gimnazială Novaci, Novaci, județul Gorj
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Îngrijitor I M,1 post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diplomă de bacalaureat;
2. Vechime în muncă: minim 3 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 02.10.2023, ora 1400, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: : 04.10.2023, ora 1400, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 10.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 11.10.2023, ora 1400
– proba interviu în data de 16.10.2023 , ora 9.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 16.10.2023, ora 1600, afişarea rezultatelor finale: 18.10.2023, ora 1400
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii, la proba scrisă, până în data de: 12.10.2023, ora 1600, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la proba scrisă, soluţionarea contestaţiilor: 13.10.2023, ora 1400, la sediul instituţiei.
– se pot depune contestaţii la proba interviu, până în data de: 17.10.2023, ora 1400, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor: 17.10.2023, ora 1530, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Şcoala Gimnazială Novaci, cu sediul în oraş Novaci, strada Eroilor nr. 1, județul Gorj, compartimentul secretariat, tel. 0253466333, persoana de contact Bobocea Kristina, email: contact@snovaci.ro