ÎNGRIJITOR I M (2 posturi)


Liceul Teoretic „Radu Petrescu”, județul Bistrița-Năsăud
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Teoretic „Radu Petrescu”, cu sediul în Prundu Bârgăului, nr. 151, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR I M
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
Studii: Medii
Vechimea în muncă: 2 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 11.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Liceul Teoretic „Radu Petrescu”, cu sediul în Prundu Bârgăului, nr. 151, jud. Bistrița-Năsăud 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 04.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 04.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 04.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.10.2023, ora 17.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0263/265.329, la adresa de e-mail: gsradupetrescu@yahoo.com și pe website: www.lrp.ro, persoană de contact: Galko Ionela , având funcția de Secretar Șef.