Îngrijitor I (M) -0,5 normă


Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe”, comuna Cuca, județul Galați
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe”, cu sediul în comuna Cuca, str. Prof. Dr. Dinu Cezar nr. 141, judeţul Galați, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor I (M)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Normal Sf. Gheorghe, Cuca, Str. Ec. Nedelcu Lepădatu
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: medii sau generale
• Vechimea în muncă: 1 an

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe”, cu sediul în comuna Cuca, str. Prof. Dr. Dinu Cezar nr. 141, judeţul Galați, până la data de: 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 09.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 13.10.2023, ora 09.00
12. Afişarea rezultatului probei scrise 13.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 16.10.2023, ora 09.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 14.00
15. Susţinerea interviului 17.10.2023, ora 09.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17.10.2023, ora 14.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 18.10.2023, ora 09.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.10.2023, ora 13.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 18.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website scoalacuca.ro persoană de contact: Lupu Loredana Camelia funcția secretar, având numărul de telefon 0765.140.480.