îngrijitor grupă învățământ preșcolar


Grădinița cu Program Prelungit nr.29, Brașov, județul Brașov
Expiră azi


Anunt


îngrijitor grupă învățământ preșcolar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 2.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire (minim 10 clase);
2. Perfecționări (specializări): nu necesită;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu necesită; 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini gospodărești, organizatorice.
6. Vechime: nu necesită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– Publicarea anunțului, 15.09.2023
– termenul de depunere a dosarelor candidaților (10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– verificarea documentelor din dosare și selecția dosarelor admise, 03.10.2023, ora 12.00-15.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– afișarea rezultatelor selecției de dosare, 04.10.2023, ora 16.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor, 05.10.2023, ora 10.00-12.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, 05.10.2023, ora 13.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– proba scrisă în data de 10.10.2023, ora 10.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023, ora 14.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise, 10.10.2023, ora 14.00-15.00;
– afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, 10.10.2023, ora 16.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– proba practică în data de 11.10.2023, ora 10.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– proba interviu în data de 11.10.2023, ora 12.00-14.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– afişarea rezultatelor de la proba practică și interviu, 11.10.2023, ora 15.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– depunerea contestațiilor la rezultatele probei practice/ interviu, 11.10.2023, ora 15.00-16.00;
– afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, 12.10.2023, ora 10.00, la sediul Grădiniței nr. 29;
– afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023, ora 10.00, la sediul Grădiniței nr. 29.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița cu Program Prelungit nr.29, cu sediul în Brașov, Aleea Mimozei 11, județul Brașov, compartimentul administrativ, telefon: 0368 469 333, persoană de contact: Mușcheru Mariana, e-mail: gradinita29_bv@yahoo.com.